امروز سه شنبه 29 مهر سال 1393 مصادف با 27 / 12 / 1435 و 21 / 10 / 2014 ، ساعت       

 


 عــــــــــــنوان : بخشنامه

 خلاصه خـبر : برابر اعلام اداره ثبت ناحیه 2رشت طی نامه شماره 29079/93/107مورخ 23/7/93 درخصوص پلاک ثبتی 31165 فرعی از 77 اصلی واقع در بخش 4رشت سند مالکیت المثنی به شماره سریال 238327 صادر وتسلیم گردیده بود که بموجب دادنامه مورخ 29/5/93 شعبه پنجم دادگاه حقوقی رشت حکم برابطال وبی اعتباری سند مالکیت المثنای مذکور صاد ....   ادامه مطلب

X


      28 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/07/26  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : اطلاعیه

 خلاصه خـبر : چون بنابربرخی اطلاعات واصله تعدادی از دفاتر اسناد رسمی پس از تقاضای صدور اجرائیه از طرف بانکها نسبت به اسناد رهنی ،مهلت قانونی صدور اجرائیه را درنظر نگرفته ونسبت به این امر تعلل مینمایند وبا توجه به ضرورت وصول مطالبات بانکها در کمترین زمان وپیگیری موضوع خصوصا از طرف اداره کل ثبت استان گیلان ومراجع ....   ادامه مطلب      102 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/07/09  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : سخني با نماينده محترم مجلس و پليس راهور

 خلاصه خـبر : به نام خدا
سخني با نماينده محترم مجلس و پليس راهور در باب مناظره موضوع ماده 29 قانون راهنمايي


آقای نماینده ! شأن نماينده مجلس و قانونگزار والاتر و بالاتر از تشكيك در مصوبات مجلس است!
آقاي پليس! هرکه زورش بیشتر، صلاحيتش بیشتر نيست!
ورود آقای حميدرضا طباطبائی نائینی، نماینده مجلس شورای ا
....   ادامه مطلب      83 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/07/03  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : درگذشت پدر علم حقوق ایران

 خلاصه خـبر : صبح امروز مورخ 11/6/93دکتر ناصرکاتوزیان پدرعلم حقوق ایران درپى تحمل یک دوره بیمارى برحمت خدا رفت.
جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان این ضایعه را به کلیه همکاران تسلیت عرض مینماید.
....   ادامه مطلب      15 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/06/22  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : اطلاعیه هیات نظارت برانتخابات کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان

 خلاصه خـبر : بدینوسیله به اطلاع سردفتران ودفتریاران واجد الشرایط عضویت درهیات مدیره کانون میرساندحسب دستور سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درنظر است کانون سردفتران ودفتریاران دراستان گیلان تشکیل شود.لذااز واجدین شرایط مقرردرماده 5 آیین نامه اصلاحی ماده 61قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب 27/2/1 ....   ادامه مطلب      137 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/05/30  )   تعداد مشاهده  

 انتها | بعدی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 قبلی | ابتدا
صفحه 1 از 24