امروز پنج شنبه 8 آبان سال 1393 مصادف با 7 / 1 / 1436 و 30 / 10 / 2014 ، ساعت       

 


 عــــــــــــنوان : اطلاعیه مهم

 خلاصه خـبر : بموجب نامه شماره 12343/93/108 مورخ 28/7/93 اداره کل ثبت استان گیلان سند وکالت شماره 8788مورخ 5/9/92 دفتر اسناد رسمی 226 آستانه اشرفیه فاقد اصالت میباشد ....   ادامه مطلب

X


      22 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/08/06  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : اطلاعیه

 خلاصه خـبر : همکاران محترم سردفتر ودفتریار

با سلام و تحیّت


احتراما همان طور که مستحضر هستید متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور در موضوع مالیات بر ارزش افزوده ضمن برخوردهای نا صواب با مجموعه دفاتر اسناد رسمی، به صراحت، بی توجه به تفاهم نامه منعقده با کانون سردفتران و دفتریاران، مبادرت به تعیین جرایم مختل
....   ادامه مطلب      65 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/07/30  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : بخشنامه

 خلاصه خـبر : برابر اعلام اداره ثبت ناحیه 2رشت طی نامه شماره 29079/93/107مورخ 23/7/93 درخصوص پلاک ثبتی 31165 فرعی از 77 اصلی واقع در بخش 4رشت سند مالکیت المثنی به شماره سریال 238327 صادر وتسلیم گردیده بود که بموجب دادنامه مورخ 29/5/93 شعبه پنجم دادگاه حقوقی رشت حکم برابطال وبی اعتباری سند مالکیت المثنای مذکور صاد ....   ادامه مطلب      39 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/07/26  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : اطلاعیه

 خلاصه خـبر : چون بنابربرخی اطلاعات واصله تعدادی از دفاتر اسناد رسمی پس از تقاضای صدور اجرائیه از طرف بانکها نسبت به اسناد رهنی ،مهلت قانونی صدور اجرائیه را درنظر نگرفته ونسبت به این امر تعلل مینمایند وبا توجه به ضرورت وصول مطالبات بانکها در کمترین زمان وپیگیری موضوع خصوصا از طرف اداره کل ثبت استان گیلان ومراجع ....   ادامه مطلب      116 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/07/09  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : سخني با نماينده محترم مجلس و پليس راهور

 خلاصه خـبر : به نام خدا
سخني با نماينده محترم مجلس و پليس راهور در باب مناظره موضوع ماده 29 قانون راهنمايي


آقای نماینده ! شأن نماينده مجلس و قانونگزار والاتر و بالاتر از تشكيك در مصوبات مجلس است!
آقاي پليس! هرکه زورش بیشتر، صلاحيتش بیشتر نيست!
ورود آقای حميدرضا طباطبائی نائینی، نماینده مجلس شورای ا
....   ادامه مطلب      94 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/07/03  )   تعداد مشاهده  

 انتها | بعدی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 قبلی | ابتدا
صفحه 1 از 24