امروز سه شنبه 1 مهر سال 1393 مصادف با 29 / 11 / 1435 و 23 / 9 / 2014 ، ساعت       

 


 عــــــــــــنوان : درگذشت پدر علم حقوق ایران

 خلاصه خـبر : صبح امروز مورخ 11/6/93دکتر ناصرکاتوزیان پدرعلم حقوق ایران درپى تحمل یک دوره بیمارى برحمت خدا رفت.
جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان این ضایعه را به کلیه همکاران تسلیت عرض مینماید.
....   ادامه مطلب

X


      15 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/06/22  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : اطلاعیه هیات نظارت برانتخابات کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان

 خلاصه خـبر : بدینوسیله به اطلاع سردفتران ودفتریاران واجد الشرایط عضویت درهیات مدیره کانون میرساندحسب دستور سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درنظر است کانون سردفتران ودفتریاران دراستان گیلان تشکیل شود.لذااز واجدین شرایط مقرردرماده 5 آیین نامه اصلاحی ماده 61قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب 27/2/1 ....   ادامه مطلب      119 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/05/30  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : اطلاعیه

 خلاصه خـبر : قابل توجه همکاران محترم
برابراعلام اداره ثبت ناحیه 2رشت طی نامه شماره 8732/ 93/107مورخ 8/3/93چنانچه نسبت به باقیمانده قطعات تفکیکی پلاک ثبتی 6473/75 واقع در بیجارکن بخش 4 رشت هرگونه سندی تنظیم گردیده مراتب را ظرف 15 روز بانضمام رونوشت مصدق از سند وکپی خلاصه معامله به اداره ثبت رشت ارسال فرمایید .ض
....   ادامه مطلب      60 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/05/28  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : اطلاعیه درخصوص آمارماهیانه

 خلاصه خـبر : برابراعلام حسابداری اداره ثبت رشت با توجه به لزوم بروز بودن آمار اداره دارائی همکاران محترم آمار ماههای مرداد وشهریور را روز بیست ونهم بسته وروز سی ام تحویل نمایند وبرای ماههای مهر به بعد آمار را روز بیست وهشتم بسته وروز بیست ونهم تحویل نمایند. ....   ادامه مطلب      155 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/05/25  )   تعداد مشاهده  

 عــــــــــــنوان : اطلاعیه کانون سردفتران ودفتریاران در خصوص بیمه درمانی

 خلاصه خـبر : قابل توجه همکاران محترم سردفترودفتریار،بازنشستگان ،مستمری بگیران وافراد تحت تکفل

همانگونه که اطلاع داریدکانون سردفتران ودفتریاران درتامین وپرداخت بخشی از هزینه های درمانی همکاران را درهرکجای کشوروتوسط هربخش خصوصی یا دولتی که انجام شده باشد اعم از مراکز طرف قراردادکانون یا غیر آن بشرح صورتحسابهای
....   ادامه مطلب      179 نوشته شده در تاریخ :  (   1393/05/21  )   تعداد مشاهده  

 انتها | بعدی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 قبلی | ابتدا
صفحه 1 از 23